Paroles de francs-maçons, Uitspraken van vrijmetselaars

Paroles de francs-maçons, Uitspraken van vrijmetselaars@parolesdefrancsmacons

0 followers
Follow

Espace d’échanges et de dialogue où se croisent des personnes venant des horizons les plus divers et qui n’auraient jamais pu se croiser autrement ; Espace de liberté, d’égalité et de fraternité où le libre-arbitre se construit au contact des autres ; Espace d’interrogation et de remise en question où l’intime côtoie l’ouverture au monde. La franc-maçonnerie a mille visages. Dans chaque épisode nous discutons avec un.e franc-maçon.ne d’un sujet qui lui tient à cœur et qui nous permet ainsi de porter un autre regard sur une société faite d’hommes et de femmes qui se veulent pleinement ancrés dans leur temps et ces préoccupations. — Een ruimte voor uitwisselingen en dialoog waar mensen komende van diverse horizonten elkaar ontmoeten en anders elkaar nooit zouden hebben ontmoet; Een ruimte voor vrijheid, gelijkheid en broederschap waar aan het vrije denken wordt opgebouwd door contact met anderen; Een ruimte van zelfbevraging en invraagstelling waar intimiteit samengaat met een open kijk op de wereld. Vrijmetselarij heeft duizend gezichten. In elke episode bespreken we een onderwerp met een vrijmetselaar dat hem of haar nauw aan het hart ligt en dat ons in staat stelt een andere blik te werpen op een maatschappij die bestaat uit mannen en vrouwen die ten volle in de wereld van vandaag en haar bezorgdheden willen inpassen.

Society & Culture › Philosophy Religion & Spirituality

Stats

1 season 7 episodes First episode published on Sep 8, 2023